Artist statement

Als fotograaf en topsporter is mijn werk vaak een reflectie van de twee werelden waarin ik mij bevind, en de manier waarop deze twee werelden elkaar beïnvloeden. Ik ben voortdurend op zoek naar de verbindingen tussen deze werelden, en hoe deze verbindingen ons kunnen inspireren en uitdagen om op een nieuwe manier naar de wereld om ons heen te kijken.

Mijn persoonlijke ervaringen als vrouwelijke sporter vormen vaak het uitgangspunt voor mijn werk. Ik ben gefascineerd door de manier waarop genderongelijkheid nog steeds aanwezig is in de sportwereld, en hoe dit onze perceptie van prestaties en succes beïnvloedt. Ik wil deze thema’s aan het licht brengen en op een creatieve en inspirerende manier onderzoeken en verbeelden.

Daarnaast is rust een belangrijk thema in mijn werk. Ik ben ervan overtuigd dat rust en beweging onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en dat het vinden van rust en balans essentieel is voor onze mentale en fysieke gezondheid. Door middel van mijn fotografie en mix media-installatie wil ik de kijker uitnodigen om te reflecteren op hun eigen relatie met rust en beweging.

Als fotograaf wil ik niet alleen mijn eigen visie opdringen, maar vooral een ruimte creëren waarin verschillende perspectieven en ideeën samen kunnen komen. Ik hoop dat mijn werk de kijker bewust maakt van diens eigen gedachten, gedrag en vooroordelen, en dat het inspireert om met een bredere blik naar de wereld om ons heen te kijken.